Ngọ Dạ Lan Hoa


2
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Lời của dịch giả:
Ngọ Dạ Lan Hoa là phần cuối cùng trong Sở Lưu Hương truyền kỳ hệ liệt của Cổ Long, được viết vào năm 1979, khi tác giả đã bước vào những năm cuối đời, phải chiến đấu với bệnh ung thư.
Có lẽ vì vậy mà đầu đuôi chi tiết của tác phẩm có lúc không phù hợp với nhau. Nếu như độc giả thấy trong truyện có nhiều khúc mắc khó hiểu, thì những điểm ấy đều bắt nguồn từ nguyên tác tiếng Trung chứ không phải từ dịch giả.

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Kú đốm – tuongmy
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)