Mộng đẹp Tuyền Cơ

Giới thiệu

Háo sắc Đại ma vương cùng mỹ nhân Rùa Đen đại PK (Player Killer). Sơ sơ quá trình thoải mái, kết thúc mỹ mãn hạnh phúc.

Mỹ nữ - cả đời đại Vương gia, đại lão bản Triệu Kiến Thận nhìn qua nhìn lại cũng khá nhiều rồi, nhưng chưa từng gặp ai như Tạ Tuyền Cơ, khó thu phục như thế...

Dùng lợi để dụ dỗ, không hề hiệu quả. Tuy nàng yêu tiền như vậy, vẫn nhất quyết không vì thế mà bán rẻ bản thân.

Tặng nàng son phấn trang sức châu báu, nàng thà mang đi đổi lấy tiền để chạy trốn.

Dùng mỹ nam kế để quyến rũ, xem ra là phương cách có ích nhất, đáng tiếc nhiều lần sắp thành công lại đại bại.

Dịu dàng với nàng, nàng nghi mình có mưu kế xấu xa.

Lạnh lùng với nàng, nàng hoàn toàn bất cần không quan tâm.

Làm khó dễ nàng, cơ bản là không có tác dụng, gặp vấn đề gì nàng đều dùng cách không ai ngờ tới, ngoài dự đoán của mọi người để giải quyết.

Cô gái này chỉ đáp lại hắn chính là một câu: “Trừ ra vàng bạc không tính, còn đồ người khác có dùng qua, ta đều không có hứng thú.”

Giải thích về tên và tiêu đề truyện (by Lãnh Vân):

綺 py: qĭ; hv: khỉ, ỷ (14 n). Bộ 糸 mịch (6n)

1. Các thứ the lụa có hoa bóng chằng chịt không dùng sợi thẳng, đều gọi là khỉ.

2. Xiên xẹo, lầm lẫn. Như khỉ đạo 綺 道, khỉ mạch 綺 陌 nói đường lối ngoắt ngoéo ra như vằn tơ xiên xẹo vậy.

3. Tươi đẹp. Như khỉ tình 綺 情 cái tình nẫu nà, khỉ ngữ 綺 語 lời nói thêu dệt, v.v... Ta quen đọc là chữ ỷ.

Khỉ mộng hay còn đọc là ỷ mộng ý nói mộng đẹp.

Tên nữ chính là Tuyền Ki, tuyền là tên một loại ngọc, ki là viên ngọc trai không tròn, còn đọc là cơ, tuyền ki. Tuyền Cơ là tên một dụng cụ bằng ngọc dùng để xem thiên văn.

Thông tin ebook:

Tên gốc: 绮梦璇玑 - Khỉ mộng Tuyền Ki

Edit

Banhbaochieu (Giới thiệu, 1 - 25, 56 - 60)

Hội Edit Nghiệp Dư STENT (26 - 55, 61 - hết)

Nguồn

http: //truongton.net (Giới thiệu, 1 - 25, 56 - 60)

STENT: http://luv-ebook.com (26 - 55, 61 - hết)

Beta edit: Trâm Phạm

Beta ebook: kararoxbee

Làm ebook: Dâu Lê

Nguồn ebook: http: //www.luv-ebook.com

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Ariko Yuta – Fuju – tuongmy

(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)