Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 2)

LỜI TÁC GIẢ:

Câu chuyện ở quyển một cho đến bây giờ được viết vô cùng đơn giản, kỳ thật nếu nghiêm túc viết, có thể đã rất phong phú. Chỉ có điều, tất cả chuyện này đều được kể lại dưới ánh mắt của Y Nhân. Nàng ngay cả người cũng không nhận ra được mấy người, còn đâu có thể chú ý đến chúng sinh vạn thái. Nhưng, mất chỗ dựa là Hạ Lan Tuyết, Y Nhân sẽ từ từ tiếp xúc với mưu trí của bản thân. Những chỗ nào còn chưa hiểu rõ, quyển thứ hai này sẽ từ từ giải thích.

Trong quyển thứ hai này chúng ta sẽ ít gặp được Hạ Lan Tuyết. Nhưng mà, đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Xin mọi người hãy kiên trì.

Convert: Tàng Thư Viện

Dịch: Thái Liên Nữ (Chương 1 – chương 52)

http://thailiennu.wordpress.com/

Edit: Docke (Bắt đầu từ chương 53)

https://docke.wordpress.com/

Thông tin Ebook

Làm ebook: Phiêu diêu http://phieudieu186.wordpress.com/

Chân thành cảm ơn Docke đã cho phép Gác Sách đăng lại truyện này!

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – vuthungoc – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)