Mãn bàn giai thâu


4
Từ khóa: 

Mãn bàn giai thâu

(Ngoại truyện Gấm rách)

Tên tạm dịch: Thua cả ván cờ

Mãn bàn giai thâu: Ý chỉ việc chỉ cần đi sai một nước cờ, toàn bộ bàn cờ sẽ thua. Chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ sẽ khiến cho toàn cục thất bại.

Độ dài: 10 chương + Kết thúc

Dịch: QuickTranslator

Biên tập: Miu

Nguồn truyện: http://mieomieo.wordpress.com/phien-ngoai/

Thông tin Ebook

Nguồn ebook: STENT

Chân thành cảm ơn STENT đã cho phép Gác Sách đăng lại truyện này.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Ariko Yuta – Ryan Nguyễn – thao1011

(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)