Những chuyện kì bí của Stine (Chuyện trại Fear)

Trích từ truyện:

"- Những con quỉ đó vẫn lang thang tại vùng Shadyside này tìm kiếm những người mới nhập bọn.

- Và một khi ai đã được chọn, người đó sẽ không bao giờ thoát. Kẻ đó không thể bị giết. Cơ thể sẽ biến đổi như lũ quỷ kia. Da thịt rữa ra tuột khỏi xương. Mắt sẽ chìm vào trong hộp sọ. Và mãi mãi phải lang thang cùng lũ qủy trên đất này: Mãi mãi!"

Nguồn: Sưu tầm


Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

sienna – Du CaMint

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)