Giang hồ tứ quái (Hoan lạc anh hùng)


4
Tác giả: 
Danh mục sách: 

Quách Đại Lộ Không biết chắc lắm đó là biệt hiệu hay tên thật của hắn nhưng bằng vào ba tiếng đó, người ta liên tưởng ngay đến Quan Vân Trường, một nhân vật thời Tam Quốc vốn nổi danh về hành động đường đường chính chính: đi đại lộ, về đại lộ.

Con người của Quách Đại Lộ quả rất xứng với cái tên của hắn, hành động và lối xử sự của hắn rất ư là “đại lộ” và do đó, nhiều khi nguời ta cảm thấy hắn... gàn gàn.
Vương Động Một cái tên rất động nhưng con người của hắn lại... bất động.
Cái bất động của hắn khiến có kẻ nghĩ rằng hắn là con người lười biếng nhất thế gian.
Con người của Quách Đại Lộ thường thường là rất nghèo.
Thường thường nghèo, có nghĩa là không lúc nào người ta thấy hắn... dễ thở. Cái nghèo của hắn rất đặc biệt, cái nghèo vô tiền khoáng hậu nhưng đáng lý hắn không phải là kẻ nghèo.
Không phải người nghèo là nói bằng một cách khác, chứ đáng lý mà nói thì hắn là con người rất có tiền. Sở dĩ hắn nghèo đến mức như thế là bởi có hai nguyên nhân, một là hắn gàn và hai là hắn lười.

Thực hiện bởi
nhóm Biên tậ
p viên Gác Sách:
Mai – Ryan Nguyễn – auduong_yy
(Tìm - Chỉ
nh sửa - Đăng)