Một ảnh nhật đăng san


Tác giả: 
Danh mục sách: 

Nàng là cung nữ thân tín và cũng là ám vệ xuất sắc bên cạnh Đàm phi.

Mười tám tuổi nổi danh trên giới giang hồ với cái tên ‘Nhện Độc’xuất quỷ nhập thần, chuyên dụng chỉ giăng bẫy, một chiêu xuyên yết hầu kết thúc tánh mạng đối phương bởi lý do đơn giản bản thân không thích nhìn thấy máu.

Một năm sau đó được Đàm phi thu làm ám vệ. Trong thời gian ngắn thể hiện một thân bản lĩnh vượt qua các ám vệ lão luyện trong tổ chức lấy được không ít chiến tích, diệt trừ phần đông các phần tử nội loạn, ngắn ngủi 3 tháng đã vững chân trở thành tâm phúc của Đàm phi. Nàng là người hành động thay cho lời nói, đó cũng là điều khiến Đàm phi ưng ý nhất.