Sợ yêu


3
Tác giả: 

Có mấy ai bước qua yêu thương mà không sợ hãi, và tôi cũng là người như vậy, cảm giác sợ sệt đau khổ lại một lần nữa dấy lên khi con tim bắt đầu rung rinh...