Cứ cưới đi, sợ gì


4
Tác giả: 

Cô nàng Nhan Tiểu Hạ, tự cảm thấy bản thân ngoài có ba cô bạn tốt ra còn kiếm được một ông chồng tốt còn điều gì đáng tự hào hơn nữa và câu chuyện bắt đầu từ khi cô 23 tuổi vừa ra trường đã bắt đầu cưới chồng.