Như cõi thiên đường


5
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Mười lăm gia nhân mặc chế phục truyền thống màu xanh và bạc của nhà bá tước Cameron rời khỏi Havenhurst vào lúc bình minh trong cùng một ngày. Tất cả họ đều mang một bức thư khẩn cấp giống hệt nhau mà chú của quý cô Elizabeth, ngài Julius Cameron ra lệnh cho họ đưa đến mười lăm ngôi nhà trên khắp nước Anh. Những người nhận các bức thư này tất cả đều chỉ có một điểm chung duy nhất: Họ đã một lần cầu hôn quý cô Elizabeth.

Thông tin ebook

Nguồn: vietlangdu.com

Người post: milam

Chuyển sang ebook: Sano

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

sienna – Đỗ ĐanMint

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)