Vinh hoa phú quý


5
Tác giả: 
Dịch giả: 
Đọc trực tuyến: 

Tóm tắt:

Tối hôm qua bị vợ hỏi: “Nếu anh xuyên qua cổ đại thành nữ tử, anh sẽ làm gì?”

Ta đáp: “Thích ứng xã hội, dung nhập cuộc sống.”

Hỏi tiếp: “Cũng có thể thích ứng việc sinh đứa nhỏ?”

Đáp: “Đương nhiên, vì sống sót như thế nào cũng chịu được. Đừng tưởng rằng chỉ có nữ nhân mới thích ứng tốt!”

Lại hỏi: “Ở nhà giàu người ta bắt thê thiếp cùng sở hữu một chồng thì sao?”

Đáp: “Đáp án giống như trên, sinh lí đều có thể nhẫn nại nói chi là tâm lí. Yêu trúng ngựa đực cổ đại đó là bản thân tự tìm tội chịu, có phú quý hưởng luôn tốt hơn, không cần giống đời này chỉ làm trâu làm ngựa.”

Ai ngờ ta thực sự bị xuyên qua.

Thiết kế ebook: jackreacher1994

Nguồn: http://tulien.wordpress.com

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

sienna – Fuju – auduong_yy

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)