Ác Thủ Tiểu Tử


3
Tác giả: 
Dịch giả: 

Chu Mộng Châu một đứa trẻ mồ côi con một của một kiếm khách lừng danh, lớn lên trong Liên Vân Bảo bị ức hiếp đủ thứ nên khi ra đi đã thề sẽ trở lại khi thành tài. Trên bước đường lưu lạc, tình cờ chàng đă được Kim La Hán, một nhà sư, một kiếm khách hữu hạn, nhận làm đệ tử nhưng không dạy, mà lại giao cho nhiệm vụ quan trọng phải thực hành trước khi thụ huấn. Nhiệm vụ đó là gì? Cha của chàng vì sao tử vong? Mẹ chàng là ai? Chu Mộng Châu sẽ ra sao...

Thực hiện ebook: Cloud Ebook

www.cloudebook.com

Thc hin bi

nhóm Biên tp viên Gác Sách:

Mai – Kú đốm – Tiểu Bảo Bình

(Tìm - Chnh sa - Đăng)