Xin lỗi nhé, cút rồi!


3
Tác giả: 
Dịch giả: 
Từ khóa: 

Giới thiệu tóm tắt:

Hắn bảo nàng cút, nàng cút.

Hắn bảo nàng quay lại. Xin lỗi nhé, cút rồi!

Pi sờ ét: Truyện mang xu hướng tiểu bạch thỏ và núi băng. Nhưng không phải loại tiểu bạch đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.

Làm ebook: Lan Anh, Nin, Thanh Nguyễn

Nguồn: http://thanhdaocac.wordpress.com

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Du Ca – auduong_yy
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Bình luận

Ảnh của flycm
flycm
0

Truyện này đọc cười ra nước mắt!