Charlie Bone (Tập 6: Charlie Bone và sói hoang)


4
Tác giả: 
Dịch giả: 
NXB: 
Danh mục sách: 

Charlie Bone sống trong một thành phố ôm giữ vô vàn điều bí mật. Những bí mật ẩn giấu trong tường và chôn vùi dưới đất hàng bao thế kỷ.

Thành phố đó ra đời cách đây chín trăm năm, bắt đầu từ một lâu đài do tổ tiên của Charlie là Vua Đỏ xây dựng nên. Tên của Vua Đỏ xuất phát từ tấm áo chùng đỏ rực và hình mặt trời chiếu sáng khắc trên tấm khiên của ngài. Vua Đỏ là người Phi châu; ngài cũng là một thầy pháp.

Khi hoàng hậu yêu quý của nhà vua, hoàng hậu Berenice, qua đời, ngài đi vào rừng để than khóc. Ngài rất an tâm khi mười người con của mình sẽ an toàn trong tay của những quan cận thần uyên bác và những bà vú hiền lành. Vả lại, mỗi người con của ngài đều được ban một tài phép thần kỳ.

Nguồn: http://www.thuvien-ebook.com

Đánh máy: Kamingoc, kristydmb, tsuki1983, gia_bao

Ebook maker: Alan Shado

Thc hin bi
nhóm Biên t
p viên Gác Sách:
Mai – Nhàn Nha
̃– auduong_yy
(Tìm - Ch
nh sa - Đăng)