Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng

“Bích Hoa Thượng tiên, không biết khanh đã để ý ai chưa?”

“Dạ thưa, chưa”.

“Trưởng công chúa của Phượng tộc – Phượng Hoàn, nổi tiếng xinh đẹp, cũng yêu thích võ học như khanh, lại hoạt bát hiếu động, không biết có hợp ý khanh?”

“Thần nghe nói trưởng công chúa của Phượng tộc – Phượng Hoàn, võ nghệ phi phàm, tuy sống ở núi Tê Ngô xa xôi, nhưng đã từng trèo đèo lội suối đến Đông Hải, đánh cho Tam thái tử Long tộc đến nỗi phải đến chỗ Lão Quân xin đan dược, thần tự thấy pháp lực không cao hơn so với Ngao Bính, ha ha, chỉ sợ sau này lúc bất hòa, phải thường đến làm phiền Lão Quân. Vẫn xin Vương Mẫu nương nương tha cho thần”.

Editor: Hồng Bạch.

http://hongbach312.wordpress.com/

Làm ebook: Ngọc

Nguồn ebook: http://www.luv-ebook.com

Thc hin bi
nhóm Biên t
p viên Gác Sách:
Mai – Du Ca – Lana Benet
(Tìm - Ch
nh sa - Đăng)

Bình luận

Ảnh của Tử_La_Lan
Tử_La_Lan
0

Thật là bi kịch! >.< Nếu để kết cục với Bà La Già thì hợp lí hơn nhưng lại thấy thích và cảm động bởi nhân vật Bích Hoa. Trái tim nhỏ bé của t sao chịu được sự phân vân này~~~