Phàm nhân tu tiên

Một tiểu tử nghèo bình thường sống ở sơn thôn, ngẫu nhiên dưới…, tiến vào môn phái giang hồ nhỏ, trở thành một gã ký danh đệ tử. Thân phận hắn như vậy? Lại có tư chất bình thường, có thể tiến vào hàng ngũ của người tu tiên?

Thông tin Ebook, làm ebook: Donitsme

Nguồn: Bàn Long Hội

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

freezeheart_6200 - Yenioe11 - Thi_kute, Nangmualachuyencuatroi

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Đọc trực tuyến: