Tuyết ti thiên thiên nhiễu

Nàng thứ gì cũng không quan tâm, chỉ cầu mong bình bình an an sống qua ngày. Bị đệ đệ bắt nạt - không sao; bị Nhị nương xem thường - không sao; Bị ép làm tú nữ - không sao; bị thổ phỉ bắt - không sao; bị cường bạo - không sao; Bị bán làm nô tỳ - không sao…; Bị giết… nàng không giết người ta thì thôi, muốn giết nàng hả, còn lâu!

Nguồn : http://vantuongvi.wordpress.com

Thông tin Ebook

Làm ebook: JR94

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

freezeheart_6200 – Kaitoukiddo1412 – auduong_yy

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)