Ông chủ quan tâm thêm chút đi

Tìm tìm trên Weibo, lại tìm ra anh của công ty mình, cô làm một nhân viên bán hàng với công trạng vô tận tệ, còn là cô gái nhận áp lực vô cùng lớn khi cầm giấy khen ‘bán hàng tệ hại’.

Dịch: QT và Google ca ca
Bản convert: Tiểu Tuyền
Nguồn edit: http://tamvunguyetlau.com
Editor: Osicase, Pthu, Trang tỷ, Funny1107, Tiểu Mộng, Nuxuku, Vi vi, Aquarius8713, Bỉ Ngạn, Tiểu Chi
Beta: Tiểu Tuyền

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

sienna – lady_cat_kute – thao1011

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)