Hưu thư khó cầu


4
Dịch giả: 
Từ khóa: 

Văn án:

Liêm Chi – nhân viên quèn trong một công ty ở trên bàn rượu uống tới say mèm, xuyên qua; vừa mở mắt ra đã bị nhét vào kiệu hoa, lập gia đình; nhìn thấy vị tướng công được đồn đại là “Thiên hạ đệ nhất mỹ nam”, cô sợ ngây người.

Tướng công của cô là một kẻ nhược trí! @#@¥&… *%(#&

Đến nước này, Liêm Chi bắt đầu cuộc sống mới “cùng mẹ chồng đấu trí đấu dũng”, làm con dâu tốt, khổ cầu hưu thư. Mẹ chồng phúc hắc không phải là quả hồng mềm dễ nắn bóp, bên này tướng công ngu ngốc của nhà mình cũng hết sức quỷ dị, lại thêm một đám đại đại tiểu tiểu nha hoàn, sai vặt, bà tử bụng dạ hẹp hòi chuyện xưa cứ thế mà bắt đầu.

Tổng thể mà nói, đây là một câu chuyện bi thảm của một tiểu bạch tự cho là thông minh rơi vào Mục vương phủ chốn chốn phúc hắc làm vợ.

Thể loại: Xuyên không, cung đình, âm kém dương sai

Nhân vật chính: Liêm Chi; Phối hợp diễn: An Lăng Nhiên, Mặc Ngọc, Túc Phượng, Kỳ Nhi.

Đi kèm: Rượu trắng, hưu thư.

Thông tin ebook:

Nguồn convert: sakurai_sho304 (tangthuvien)

Edit: Thanh Thanh (đã được sự đồng ý của editor cũ)

Beta: Bella

http://truyendropblog.wordpress.com

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Chimcanhcut100786 – vuthungoc – Lana Benet

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Đọc trực tuyến: