Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc (Tập 1 + 2)

Tặng cho mỗi người con
gái từng may mắn gặp được tình yêu: Càng can đảm, càng hạnh phúc!

Bảy năm trước.

Cô nói: Tôi cố ý đấy, để
dính bầu là tôi cố ý, nạo nó đi cũng là theo kế hoạch, chỉ để hành hạ anh. Trên
đời này chuyện tàn nhẫn nhất là gì anh biết không? Là khiến người ta tưởng rằng
mình có được tất cả, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra lầm to. Mất mát là thế
nào anh biết không? Tương lai sụp đổ là thế nào anh biết không? Tôi chưa bao giờ
yêu anh cả, giữa chúng ta thế là hết rồi.Anh nói: Hết ư? Chưa đâu, chưa làm cô
thân bại danh liệt, thì tôi chưa buông tay.

Bảy năm sau.

Cô nói: Mười vạn. Anh
biết tôi cần tiền mà, có lẽ anh vẫn… còn thích tôi. Vì thế, nếu anh muốn ở lại
đêm nay, được thôi, nhưng đưa tôi mười vạn. Anh nói: Romeo chưa gặp được
Juliet, không phải, Romeo đã gặp được Juliet rồi, nhưng Juliet đâm chàng một
nhát, lại còn đâm trúng tim, khiến Romeo không sao vùng thoát ra được…

Chàng cũng không nghĩ đến
chuyện vùng vẫy, nên cứ thế bị Juliet giết chết. Bị người mình yêu thương đâm
thẳng vào tim, còn chuyện gì tàn nhẫn hơn chuyện này nữa?

Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm
Tĩnh, bảy năm trước xa cách vì hiểu lầm, bảy năm sau tái ngộ lại đeo sầu mới.
Chỉ có điều, số mệnh đã định sẵn rằng, có một kiểu tình yêu mà cho dù chia cắt
bao lâu, thì mỗi lần tương hợp lại nhen lên những điều kỳ diệu.