Mẹ Ơi!


“Không có bữa cơm nào ngon cho bằng bữa cơm với Mẹ, không có bài hát nào hay bằng bài hát về Mẹ, không giấc ngủ nào yên lành bắng giấc ngủ bên Mẹ. Tôi suy nghĩ về Mẹ nhiều nhất, tôi ngợi ca về Mẹ nhiều nhất, tôi nhớ Mẹ nhiều nhất, tôi làm điều gì cũng luôn nghĩ đến Mẹ... Mẹ là người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời.”

— Diệp Hồng Phương

Đọc trực tuyến: