Nữ Hoàng Vampire

Tên fic: N­ữ Hoàng Vampire (tên cũ:gia tôc vampire)
Tác giả: Puki_wind95
Người post:Yuki Shiro
Thể loại: t­ưởng t­ượng, kì bí, tình cảm
Độ tuổi: Ko giới hạn
Tình trạng: On-going
Nhân vật: t­­ụ tìm hỉu