Anh, em sai rồi


4
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Giới thiệu:

Tô Tiểu Lai: Anh, em sai rồi.

Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào?

Tô Tiểu Lai: Em không nên đi học muộn, không nên thường xuyên trốn học.

Trình Thiếu Phàm: Chỉ có vậy?

Tô Tiểu Lai: Thỉnh thoảng đêm không về ký túc xá.

Trình Thiếu Phàm: Là thỉnh thoảng sao?

Tô Tiểu Lai: Em thề với ánh trăng, tuyệt đối chỉ thỉnh thoảng.

Trình Thiếu Phàm: 3 năm đại học có 81 đêm không về ký túc xá, chỉ là thỉnh thoảng?

Tô Tiểu Lai: Ách… Anh, em sai rồi.

Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào?

Tô Tiểu Lai: Thế nào cũng đều sai rồi …

* * *

Bản gốc: 52 chương và 2 ngoại truyện.

Convert: muacauvong (TTV)

Edit: Nhóm Cửu Tứ (https://windgoddess.wordpress.com/)

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=651758

Bình luận

Ảnh của reddevil2302
reddevil2302
0

Truyện đọc được, nửa đầu hơi lê thê, nửa sau thì hấp dẫn thú vị hơn.