Bánh Bao


1
Tác giả: 
Đọc trực tuyến: 

Chuyện oái oăm luôn hiện diện trong cuộc sống, và đối với hắn hôn ước này chính là cái oái oăm nhất mà hắn phải chịu đựng! Lắm kẻ mong ước được quỳ dưới chân hắn, mong muốn được hắn để ý đến, đối với hắn tất cả thật dễ dàng cho đến khi hắn biết đến việc đó… Gia đình hắn từng chịu ơn gia đình nàng và để cảm tạ ân tình đó cả hai gia đình lập nên hôn ước. Đối với hắn mà nói, hôn nhân không thành vấn đề nhưng hôn thê lại chưa đến tuổi, và để tạo tình cảm lâu dài, mẹ hắn bắt hắn phải rước nàng về ở cùng. Ngay câu đầu tiên hắn hỏi:”Cô tên gì?”. Nàng trả lời:”Bánh Bao!”. Một tiểu yêu tinh cứng đầu, mít ướt!