Anh Lạc chi cầm


Danh mục sách: 

Lý Ngự Ninh từ nhỏ mất cha mẹ, có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy thứ mà người bình thường không thể thấy.Ngự Ninh được ông nội và ông ngoại cùng nhau nuôi dưỡng, ông ngoại là đệ nhất thiên sư, ông nội là đệ nhất danh cầm. Ngự Ninh có ước mơ muốn thành thiên sư vỹ đại như ông ngoại, đối âm luật thập phần dốt nát. Một lần chọc giận ông nội, bị nhốt vào một gian phòng của tiểu viện bỏ hoang. Gặp được con quỷ bị phong ấn trong một cây cổ cầm đã hơn 300 năm, tình cờ giải ấn phong. Thế là câu chuyện dây dưa giữa người và quỷ bắt đầu…