Một chuyện xưa khác


4
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Giới thiệu:

Một phiên ngoại khác của “Ca tẫn đào hoa”

Câu chuyện về Tống Tử Kính xuyên không đến hiện đại

******

Một chuyện xưa kết thúc, thường cũng là khởi đầu cho một chuyện xưa khác.