Chỉ Là Vì Thói Quen

2
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Nếu như tình yêu có thể phân loại, loại thứ nhất gọi vừa
thấy đã yêu, mà loại thứ hai liền kêu thói quen.

Nếu sớm muộn có một ngày, loại thứ nhất tình yêu sẽ biến
thành loại thứ hai, như vậy từ hiệu suất lên đường, cũng nhảy qua hết thảy
không phải là nhất định những bước.

Cái này chuyện xưa, nầy đây được đặt tên là thói quen tình
yêu làm chủ tuyến.

Vặn vẹo thanh mai trúc mã, mỗi người cũng sẽ lo nghĩ mười
năm, cười đểu, cẩu huyết, Tiểu Bạch, chính là bổn văn phong cách...

Được rồi, ngẫu hứng sang tác bản thân, là biết sinh ra động
kinh cùng vặn vẹo chuyện xưa, sử dụng một câu bị dùng hư thúi lời của nói “Như
có tương đồng, đơn thuần trùng hợp”.

PS, trước mặt năm chương sẽ có một phần về Võng Du tình
tiết, không thích loại này tình tiết xin trực tiếp kéo, không thích kéo...

Ta cũng vậy không thể ra sức = miệng = Lại ps, lần đầu tiên
viết hiện đại văn, nhất định là hiện đại Tiểu Bạch văn, tuyệt đối không phải là
kỷ thực văn, nhân vật động kinh hành động ở trên thực tế tuyệt đối là làm người
ta phát chỉ, không có lôi đồng giá trị TT