Cả đời


4
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 
Từ khóa: 

Cả đời
Fresh Quả Quả
Edit by LinhMaroon

Bình luận

Ảnh của namkiara
namkiara
0

Truyện hay, cảm động, nữ chính làm tất cả cho nam chính. Cũng may cuối cùng nam chính cũng nhận ra và chịu sửa đổi chờ nữ chính trở về. Nữ phụ ghét cực kỳ, chết rùi mà còn cản trở hai anh chị nữa.

Ảnh của thinkofluv
thinkofluv
0

Truyện hay, tuy là hơi ngắn và có vài chi tiết chưa hợp lý (như việc nam chính bị tai nạn, tại sao ko phải do người nhà lo mà lại là nữ chính lo).

Truyện ngắn nên thấy hơi tiếc muốn biết thêm đoạn sau cái kết hiện tại.