Tôi là bảo bối của ai


3
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Nhân kiếp trước, quả đời sau.
Nhân duyên đã lỡ có còn gặp lại?
Ở lại cổ đại, đáp lại tình si của người?
Trở về hiện đại, chăm sóc vết thương lòng của anh?
Một lòng nếu hướng về cả hai người,
Đã như vậy, ở lại cổ đại hay trở về hiện đại?
Đi con đường nào?