Cô nhóc đã trở về


3
Tác giả: 
Danh mục sách: 

*Tên tác phẩm: Cô nhóc đã trở về

* Author: tớ - Trúc Nhã là tác giả luôn

* Category:bạo lực chút, tình cảm teen

* Rating:18+ cho chắc

* Status: tớ đã viết xong ạ

* Warning: câu chuyện thuật về khoảng thời gian 1 năm khi một cô nhóc về nước học tại trường cấp 3 StarKing khi cô thật sự là 1 DarkMoon nổi tiếng của thế giới đêm.