Chiến xu chi tinh


2
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Nam nhân như vậy sao có thể là tác giả múa bút hành văn

Rõ ràng là ác ma máu lạnh giết người không chớp mắt

Có cơ hội liền trêu đùa nàng để trừng phạt sự tự chủ trương của nàng

Nàng đủ thông minh nên thoát được rất xa

Bởi vì ngay cả nàng cũng khó có thể nắm giữ một cỗ cảm xúc đang nảy sinh…

Thân là chuột bạch trong phòng thí nghiệm ngay cả sinh tử của hắn đều do người khác quyết định

Cho dù gặp bất giác yêu thì có thể ra sao?

Hắn có thể vì nàng mà rũ bỏ trách nhiệm [Thiên Toàn] của bản thân không?Thôi! Chỉ cần rúc vào trong lòng hắn đã hạnh phúc mỹ mãn

Người có tâm lợi dụng nàng uy hiếp hắn phải ngoan ngoãn phục tùng

Nàng tình nguyện vì hắn mà bị hủy diệt……