Từ khi có em - Until you


5
Tác giả: 
Danh mục sách: 

Tôi viết cuốn tiểu thuyết này về những người được hư cấu rất đặc biệt, những người đàn ông và phụ nữ của lòng dũng cảm, trung thành, của sự hài hước và chính trực, những người rất quan tâm tới những người khác.

Tôi xin vinh dự được tặng cuốn sách này cho hai con người có thật - những người tương xứng với bất kỳ ai trong số những nhân vật hư cấu này, hai người mà tôi đã có được đặc ân gọi họ là những người bạn của tôi…

Tặng Pauli Marr, với sự biết ơn cũng như thán phục cho tất cả những điều về anh, hay những điều anh đã chia sẻ với tô i- kể cả những khoảnh khắc vui vẻ nhất, khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Thỉnh thoảng, một đôi lần, hay cùng một lúc…

Tặng Keith Spalding, tôi đã luôn hình dung về một hiệp sĩ mặc áo giáp, cưỡi ngựa chiến và mang theo ngọn giáo tới cứu giúp người khác. Ai mà biết được anh đã cưỡi một chiếc BMW và mang theo cặp tài liệu! Nhưng bất kể là cách vận chuyển hay phương thức phòng thủ nào thì cũng không có một hiệp sĩ cổ đại nào có thể vượt qua anh về tính chính trực, lòng trung kiên, lòng tốt và khiếu hài hước. Cuộc sống của tôi đã trở nên tốt đẹp hơn khi được biết anh.

Tôi không thể kết thúc lời đề tặng mà không nói đến bốn con người tuyệt vời khác bởi những lý do mà họ sẽ hiểu:

Tặng Brooke Barhorst, Christopher Fehlig và Tracy Barhorst - với tất cả tình yêu của tôi…

Tặng Megan Ferguson, một quý cô trẻ vô cùng đặc biệt - với tất cả lòng biết ơn của tôi.