Cảm Ơn Ký Ức


5
Tác giả: 
NXB: 
Danh mục sách: 

Cảm ơn ký ức – quyển sách của tác giả Cecelia Ahern, tác giả đã viết quyển PS I love you.

Đọc sách để cùng cảm nhận về những lời khen ngợi dành cho quyển sách này:

“Hơn cả sự cảm động. Đó là điều có thể nói về quyển tiểu thuyết thần kỳ của Cecelia Ahern”
- Glamour

“Hiếm có… Buồn xé ruột. Và cảm nhận cả sự bay cao của tâm hồn”

Cám ơn ký ức là câu chuyện tìm kiếm hạnh phúc của hai con người tan vỡ, tan vỡ gia đình và tan vỡ cả con tim. Là nỗi đau của Joyce và Justin, là sự sắp xếp định mệnh của cuộc đời. Một tai nạn, một hành động không chủ ý, một sự tình cờ và rồi hai trái tim tìm đến nhau, để yêu và để sống,...