Bông cúc nhỏ


4
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 
Đọc trực tuyến: 

Những bông cúc hoạ mi trắng mỏng, luôn tiêu biểu cho sự thanh cao trong veo...