Buổi ấy chia xa


Tác giả: 
Danh mục sách: 

Vì sự ủy thác của người thầy nên anh tiếp nhận cô, anh ở bên cô không phải vì tình yêu mà là trách nhiệm.

Nếu như không có tình yêu, trách nhiệm dần trở thành gánh nặng, liệu rằng đến một lúc nào đó anh có từng hối hận?