Vũng Nước! Cảm ơn mi!


4
Tác giả: 
Danh mục sách: 

Thành quả của bản thân, dù là việc gì đi nữa, nhưng nếu được người khác chấp nhận, yêu thích thì sẽ rất vui, đúng không?

Tiểu thuyết này cũng vậy, là tác phẩm đầu tiên của mình, nên trình độ có lẽ còn kém, nhưng cũng mong các bạn đón nhận và cho mình ý kiến. Nếu thích thì like, share cho bạn bè thì ghi rõ nguồn giúp mình.
Trong truyện, có vài hoàn cảnh, chi tiết, mình học tập từ người khác, nhưng không hoàn toàn là “bê nguyên si” vào, mong các bạn đừng gạch đá cà trứng mạnh tay!