Thằng Nghiện


Tác giả: 
Danh mục sách: 
Đọc trực tuyến: 

Tô đau đấu nhìn vào làn khói trắng mê hoặc đang tỏa ra từ mồm thằng Phát Mặt Sẹo, nó nuốt nước bọt liên tục. Cái cảm giác mà người ta them ăn một thứ gì đó nhưng lại quá xa vời để có thể trông thật đáng thương. Tô lại càng đáng thương hơn, thứ mà nó đang thèm là thuốc phiện...

Nó là thằng nghiện...