Chém gió với tớ ư? Cậu còn kém lắm!


3
Tác giả: 
Danh mục sách: 

Tâm trạng

Lee Kio:

Một ngày không anh mưa giăng giăng vây kín lối

Một ngày không anh một ngày dài lê thê

Comment

Băng Giá:

Một ngày không em nắng bay bay chạy khắp xóm

Một ngày không em một ngày vui ghê...

Trời đất...cái thằng cha nào reply cái comment củ chuối này? Chém gió ư? Cậu còn kém lắm