Học Sinh Chuyển Lớp Phần 3


Tác giả: 
Danh mục sách: 

Đặt tên cho một câu chuyện mới, về cuộc đời của sinh viên. Những gì tôi viết có thểđúng có thể sai, có thể hợp với này, không hợp với kia. Bởi cuộc sống về thời sinh viên là đa màu sắc dù cho hoàn cảnh khó khăn như thế nào chăng nữa.