Đồ tồi, tôi yêu anh

- Truyện: Đồ Tồi! Tôi Yêu Anh.
- Tác Giả: Nguyễn bích Hồng.
- Tình Trạng: Full