Nhất Định Yêu Ngươi


5
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Đêm đó, hắn không để ý đến sự sợ hãi của cô chiếm đoạt thân thể cô.

Cô đáng lý nên chán ghét tên đàn ông như vậy, nhưng lại vẫn cứ yêu hắn!

Không biết bắt đầu từ khi nào, cô liền cam tâm tình nguyện bị hắn giam cầm cả thể xác lẫn tinh thần, cho dù hắn đối với cô thái độ vẫn lãnh khốc vẫn ngân cấm không dứt.

Tình yêu có lẽ bắt đầu nảy sinh trước khi hắn chiếm đoạt cô, bằng không cô tại sao không oán hận việc làm tàn nhẫn của hắn như vậy?

Làm sao bây giờ? Đoạn tình cảm cuối cùng vẫn không được hưởng ứng? Cô còn có tư cách muốn nhiều hơn sao?