Trọn Đời Bình An


3
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Tên gốc của truyện là 安俞今生 tức An Du kiếp này. Nữ chính tên Mục An, nam chính tên Du Khâm. An Du nghĩa là cả đời an an bình bình, cuộc sống trôi qua trong thanh thản.