Nhật ký đi học mẫu giáo của bạn Trâu


Tác giả: 
Danh mục sách: 

Trâu là một bạn nữ sống ở nông thôn vào những năm chín mươi của thập kỉ trước. Ở trường mẫu giáo tuyệt nhiên không ai gọi Trâu ơi Trâu à, bởi đó không phải tên chính thức trong giấy khai sinh. ^^ Giống như chị Chuột Nhắt người gầy nhẳng, chị Mèo hay ăn vụng ^^, anh Lợn béo ục ịch, người nhà thấy cô bạn Trâu nhỏ tuổi nhưng chạy nhảy khỏe không kém gì các anh chị lớn nên đặt cho biệt danh này ^^