Hôn nhân không tình yêu

4
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Có câu nói, con người trong cả một đời dù sao cũng phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh.

Cho đến tận bây giờ, tôi chỉ làm hai việc giúp cuộc đời mình hoàn chỉnh.

Việc đầu tiên là yêu anh.

Một việc khác, là gả cho anh

* * *

Nguồn: kitesvn.com

Đọc trực tuyến: