Người gặp trong mưa


Tác giả: 

"... Tháng ba những nụ bằng lăng chúm chím he hé nở trong những cơn mưa cuối đông lạnh lẽo, dai dẳng, tháng ba rồi trời vẫn lạnh thấu xương. Mà sao Ngân không thích bằng lăng nhỉ? Trung cũng thế, thấy sợ hơn là ghét. Sợ sắc tím chia ly, sợ tất cả những gì gọi là kỉ niệm. Trung sợ vì Ngân sắp thành một kỉ niệm của Trung rồi..."