Xin nước nơi người


3
Tác giả: 
Danh mục sách: 

Giới thiệu tác phẩm:

Triêu nhan sinh hoa đằng
Bách chuyển thiên hồi nhiễu điếu bình
Đãn cầu nhân chi thủy
~ Gia hạ thiên đại nữ

Đại ý: Cây bìm bìm nương theo nắng sớm, sinh trưởng quấn đầy thùng múc nước. Muốn lấy nước giếng thì phải phá cây. Luyến tiếc cây nở hoa đẹp nên đành đi xin nước láng giềng.

Thông tin tác phẩm:

Người dịch: Darth Athox,Tử Uyển Thanh

Nguồn: www.tangthuvien.com