Tuyển tập truyện kinh dị

Tuyển tập truyện ma- kinh dị

Nhiều tác giả

Biên dịch: Kim Lương

Nguồn: vnthuquan.net