Diệc Thứ và Kha Tuyết


3
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Giới thiệu tác phẩm:

"Tính cách tôi là nếu không thể làm chuyện gì đến mức tốt nhất, vậy dứt khoát buông bỏ nó luôn."\
"Tính cách tôi là, chỉ cần con gái nào tin tưởng tôi, tôi sẽ cảm thấy cô ấy đáng yêu."
"Tính cách tôi là, nếu bị người khác nói tới chuyện xấu hổ sẽ bắt đầu nói lắp."
"Tính cách tôi là, nếu đã bắt đầu nói tới chuyện đáng xấu hổ của người khác, miệng lưỡi sẽ lập tức trở nên lưu loát."
...
"Tính cách tôi là nếu đã bắt đầu trêu chọc sẽ chẳng thể ngừng lại."

Thông tin tác phẩm:

Dịch: Darth Athox

Nguồn: www.tangthuvien.com