Và Khi Tro Bụi


NXB: 
Danh mục sách: 

"... Tôi đang trôi gần đến cái chết, đang lênh đênh trên dòng nước chảy xuống triền núi. Một chút nữa, nơi mặt đất dừng lại, dòng nước sẽ rơi xuống vực và bên dưới là thung lũng nằm trọng bóng tối mênh mông. Tôi đang trôi và đang mất đi, đang trôi mãi về nơi mặt đất sẽ dừng lại..."

Trên đây là một trích đoạn trong Và khi tro bụi của Đoàn Minh Phượng.

Mục Lục:
Sau ngày mù sương
Tình yêu đã chìm sâu hơn đáy của nỗi buồn
Quyển sổ
Nửa trang giấy
Trong sương
Câu chuyện của người trực đêm khách sạn
Những chuyến tầu đến Lunberg
Đôi mắt của Marcus
Sophie
Người cha nuôi
Người cha
Những nốt nhạc là những cánh bướm ma
Em, anh và cha
Cây đàn hồ cầm của Anita
Tuổi thơ nào cho Marcus
Đêm dài không chiêm bao
Và khi tro bụi rơi về.