Tóc Tựa Tuyết


3
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Văn án:

Tóc tựa tuyết, nước mắt bay theo gió, là ta đã chờ đợi ai đến lúc bạc đầu?

Mặt trời vừa hạ xuống khỏi bầu trời nhỏ bé của trấn Bạch Vân,

Mạc Thất Nương hai mươi lăm tuổi mỗi ngày đều ngồi trên bậc cửa đón khách của khách sạn Vân Long,

Chờ một người đàn ông gọi Kỷ Hình Phong,

Hôm nay, nàng chờ nhưng lại gặp được Sở Khanh Vũ mười chín tuổi…

* * *

Thông tin nguồn:

Beta: Chie
Làm ebook: jackreacher1994
Nguồn: http://ciel1582.wordpress.com/